โมบายเว็บสำเร็จรูป ระบบ MemberShip

เหมาะสำหรับธุรกิจการศึกษาออนไลน์, การศึกษาเฉพาะกลุ่ม ที่ต้องการเก็บค่าสมาชิก


 

เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ออกแบบสำหรับธุรกิจ, องค์กร หรือบุคคลที่ต้องการ นำเสนอเนื้อหา เพื่อกลุ่มสมาชิกของตนเองโดยเฉพาะ โดยสามารถกำหนดอายุการใช้งานของสมาชิกแต่ละคนได้ และสามารถกำหนดค่าสมาชิก

เว็บสำเร็จรูป ระบบ MemberShip

รายละเอียดโดยย่อ
กำหนดประเภทสมาชิกได้
สามารถกำหนดประเภทของสมาชิกได้เอง เช่น สมาชิกรายปี, สมาชิกราย 6 เดือน หรือ สมาชิกราย 3 เดือนเป็นต้น พร้อมทั้งกำหนดค่าสมาชิกได้เอง และรองรับการชำระเงินแบบออนไลน์ ซึ่งมี Plug-in ให้เลือกใช้กว่า 7 ผู้ให้บริการ เช่น PayPal เป็นต้น
กำหนดการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกได้ 5 ระดับ
นอกจากจะสามารถแบ่งประเภทสมาชิกได้แล้ว ระบบยังสามารถกำหนดการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกได้ ถึง 5 ระดับ เพื่อรองรับการใช้งานที่ยืดหยุ่น ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกนี้ จะทำงานร่วมกับระบบต่างๆ เช่น ระบบบทความ, จัดการเนื้อหา, เว็บบอร์ด เป็นต้น
ระบบการจัดการสมาชิก
มีระบบการจัดการสมาชิก เช่น การแก้ไขข้อมูล, รหัสผ่านของสมาชิก, เปิด/ปิดสถานะของสมาชิก, ต่ออายุ, ระบบแจ้งเตือนต่ออายุ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลสมาชิกทั้งหมดเก็บไว้ได้
ระบบจดหมายข่าว
มีระบบจดหมายข่าว สำหรับแจ้งข่าวสารต่างๆ ไปยังสมาชิกทางอีเมล์ เพื่อช่วยเชื่อมสัมพันธ์กับสมาชิก โดยระบบจะทำการส่งอีเมล์ถึงสมาชิกทั้งหมดได้ในคราวเดียว ทำให้สะดวกในการติดต่อสื่อสารกับสม