บริการ Email Marketing

ช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมล์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้ครั้งละมากๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ในคราวเดียว


ระบบส่งอีเมล์เพื่อการประชาสัมพันธ์

บริการระบบ Email Marketing ที่จะช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมล์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้ครั้งละมากๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ในคราวเดียว ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่น หรือ ข่าวประชาสัมพันธ์ใดๆ ระบบEmail Marketin จะช่วยให้คุณไม่ขาดการติดต่อกับลูกค้า

ระบบ Email Marketing ใช้งานง่าย สามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง, มีรูปแบบจดหมายให้เลือก พร้อมสถิติการเปิดเข้าชมเมล์... ค่าใช้จ่ายเมื่อกับการโฆษณาประเภทอื่นแล้ว ระบบอีเมล์มาร์เก็ตติ้ง คุ้มค่ากว่า และได้ผลรวดเร็วกว่า

ทำไมต้องทำ Email Marketing?

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มช่องทางในการทำตลาด แนะนำสินค้าและบริการ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือสมาชิก เพื่อช่วยเพิ่มความสัมพันธ์กับลูกค้า

- สร้างหมวดหมู่อีเมล์ผู้รับได้เองได้ไม่จำกัด เพื่อความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเมล์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย
- สามารถเพิ่มอีเมล์ในหมวดหมู่ได้ไม่จำกัด พร้อมระบบตรวจสอบสถานะของอีเมล์ว่าเป็นอีเมล์ที่ยัง Active อยู่หรือไม่
- มีรูปแบบจดหมายให้เลือกใช้หลายแบบ เป็นรูปแบบจดหมาย HTML ที่สวยงาม ช่วยเพิ่มความน่าสนใจ
- สามารถตรวจสอบผลการเปิดเข้าชมจดหมายที่ส่งได้ โดยมีสถิติแสดงจำนวนผู้เปิดอ่านอีเมล์ให้ชมแยกแต่ละรายการ

ค่าบริการ - M3 Package

เหมาะสำหรับธุรกิจหรือองค์กรที่มีสมาชิกไม่เกินสามพันคน และมีความต้องการส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้าหรือสมาชิกเดือนละไม่เกิน 2-3 ครั้ง

รายละเอียด
- สร้างกลุ่มผู้รับได้ไม่จำกัด
- เพิ่มอีเมล์ได้ไม่จำกัด
- ส่งอีเมล์ได้ 20,000 เมล์/3 เดือน
- มีสถิตการเปิดดูเมล์
- มีประวัติการส่ง
- มีเมล์พร้อมใช้งานให้ 1,000 เมล์
- ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท (เฉลี่ยเมล์ละ 7 สตางค์)

ค่าบริการ - M6 Package

เหมาะสำหรับธุรกิจหรือองค์กรที่มีสมาชิกไม่เกินหกพันค